INT-RP Logo's Text

INT-RP Logo

Home | Overview | Laboratories Activities | Reports | Publications | News & Info | Contact Info | Site Map | Search | Members Only

Up

13 Apr. '11

Πρόσκληση σε ημερίδα της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Βιομηχανικής Ασφάλειας για το συντονισμό δράσεων της Βιομηχανίας

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε στη δεύτερη συνάντηση της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΤΠΒΑ) με συντονιστές το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ και το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, αλλά και με τη συμμετοχή και υποστήριξη Ελληνικών βιομηχανιών, φορέων και άλλων οργανισμών.

Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιομηχανικής Ασφάλειας, που φιλοδοξεί να είναι η Ελληνική διάσταση της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, έχει σαν κεντρικό στόχο τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την διαχείριση της βιομηχανικής επικινδυνότητας. Αυτό θα γίνει μέσα από τον συντονισμό των εθνικών πρωτοβουλιών και ενεργειών για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα της βιομηχανικής ασφάλειας, συνεισφέροντας παράλληλα στον Ευρωπαϊκό στρατηγικό πρόγραμμα έρευνας. Παρόλο το χρονικό διάστημα που πέρασε από την πρώτη συνάντηση, οι αρχικοί στόχοι της Πλατφόρμας παραμένουν επίκαιροι.
Σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών για τη χώρα μας αλλά και την Ευρώπη γενικότερα, η επιδίωξη της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Βιομηχανικής Ασφάλειας να ενισχύσει τη δικτύωση των ενδιαφερομένων και να υποκινήσει τεχνολογικές και οργανωτικές βελτιώσεις στη διαχείριση κινδύνων αποτελεί στόχο ανάπτυξης.
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός κοινά συμφωνημένου προγράμματος με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (ερευνητικά κέντρα, πολιτεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ΜΜΕ, ενώσεις κλπ) που θα αφορά θέματα έρευνας, εκπαίδευσης, οργάνωσης των υπηρεσιων του δημοσιου τομέα, ορισμού τεχνικών προδιαγραφών για μελέτες, ή/και εκπόνηση τεχνικών οδηγιών για συγκεκριμένα θέματα. Χρειάζεται συνεργασία και με άλλες τεχνολογικές πλατφόρμες που πραγματεύονται θέματα επικινδυνότητας (αναδυόμενοι κίνδυνοι, βιώσιμη ανάπτυξη, υδρογόνο, διαχείριση χημικών ουσιών κτλ.) αποσκοπώντας στη λειτουργία ενός κέντρου διάδοσης και εφαρμογής ευρωπαϊκών Κανονισμών και βιομηχανικών καλών πρακτικών για ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον.
Η δημιουργία ισχυρών δεσμών και λειτουργικών δικτύων μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων για θέματα ασφάλειας, πρόληψης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, προστασίας του πολίτη και του περιβάλλοντος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία των επιχειρήσεων (χημική βιομηχανία, μεταποιητική βιομηχανία, κατασκευές, μεταφορές, ΜΜΕ κλπ), ενώ παράλληλα συμβάλλει θετικά στην διατήρηση των θέσεων εργασίας.
Από τις Εθνικές Τεχνολογικές Πλατφόρμες Βιομηχανικής Ασφάλειας που λειτουργούν ήδη στην Ευρώπη, ενδιαφέρον έχει το ισπανικό παράδειγμα όπου η ισπανική Πλατφόρμα (PESI) έχοντας τη σταθερή υποστήριξη της ισπανικής Βιομηχανίας έχει αναπτύξει ένα δίκτυο με περισσότερα από 200 μέλη (Εταιρίες, ΜΜΕ, Ενώσεις, ερευνητικά κέντρα κλπ) και παρουσιάζει ιδιαίτερα επιτυχημένη δραστηριότητα.
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιομηχανικής Ασφάλειας (ETPIS) βρίσκεται στο στάδιο επικαιροποιήσης των αιτημάτων της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας και έχει προτείνει μια καινούργια πρωτοβουλία με τίτλο safeFuture που αφορά θέματα ασφάλειας της Βιομηχανίας στο εγγύς μέλλον με αφορμή και τις νέες τεχνολογίες, όπως η νανοτεχνολογία.

Ποιός είναι ο ρόλος της Ελληνικής Βιομηχανίας στο πλαίσιο εφαρμογής ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών και κανονισμών και πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις με τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς, σε θέματα βιομηχανικής ασφάλειας; Ποια είναι η σημερινή θέση της Πολιτείας σε ότι αφορά τα θέματα εκτίμησης, ανάλυσης και επιθεώρησης της ασφάλειας στην Ελληνική Βιομηχανία; Με ποιους τρόπους ελληνικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις μπορούν να συμμετέχουν σε επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα;

Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που θα θέλαμε να συζητήσουμε όλοι μαζί στη διάρκεια μιας (πρωινής) ημερίδας στις 20 Μαΐου 2011 στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στην Αγία Παρασκευή.

Για οποιαδήποτε ερώτημα σχετικά με την οργάνωση της ημερίδας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2106503744 (Δρ. Ζωή Νιβολιανίτη, zoe@ipta.demokritos.gr).

Θα είναι χαρά μας να συναντηθούμε και να συζητήσουμε ξανά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Με εκτίμηση,
Η οργανωτική επιτροπή:

Δρ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου, Δρ. Ζωή Νιβολιανίτη, Δρ. Όλγα Ανεζίρη, Δρ. Έφη Μαρκουλάκη, Δρ. Μυρτώ Κωνσταντινίδου, κ. Βαρβάρα Συνοδινού -ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων & Βιομηχανικής Ασφάλειας

Δρ. Γεώργιος Παπαδάκης, Αναστασία Χαλκίδου, ΜSc, Λίνα Μαχαιρά, ΜSc, Βαγγέλογλου Ευάγγελος, MSc, Λούτας Δημήτρης, MSc- ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας

Καθ. Νικόλαος Μαρκάτος, κ.Μιχάλης Χριστόλης - ΕΜΠ, Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής

Καθ. Ιωάννης Ζιώμας ΕΜΠ, Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάλυσης

Γραμματεία Συντονισμού:
Στέλιος Καρόζης 2106503403 gtpis@ipta.demokritos.gr

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την Ε.Τ.Π.Β.Α (Προβολή)
Ιστοσελίδα: http://www.ipta.demokritos.gr/gtpis


 

 

Copyright 2007 INT-RP |Home | Overview | Laboratories Activities | Reports | Publications | News & Info | Contact Info | Site Map | Search | Members Only